Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,
 
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną połączona szkoła: VI Szkoła PTEiDD oraz XII Zimowa Szkoła PTEiDD odbędzie się w systemie hybrydowym (wykładowcy w studio, słuchacze on-line) w dniach 9-11 czerwca 2021.  
Przedstawione zostaną najważniejsze aktualne problemy w endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Przewodniczący Polskich Towarzystw Naukowych przedstawią postępy jakie dokonały się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dzieci, endokrynologii dorosłych oraz tyreologii onkologicznej, a autorytety świata psychologii oraz prawa odniosą się do najbardziej nurtujących problemów wywołanych pandemią. Przewodniczący Zespołów Koordynacyjnych ds. leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu przedstawią aktualne wytyczne postępowania u dzieci, młodzieży i u dorosłych. Przedstawione zostaną także modyfikacje programu specjalizacji z Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, których celem jest zrównanie polskiej specjalizacji ze specjalizacją w Unii Europejskiej.  
Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w czasie rzeczywistym w dyskusjach i wykładach prezentowanych przez 50 wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, samodzielnych pracowników nauki. Po zakończeniu Szkoły na platformie internetowej dostępnych będzie, obok wykładów, także około 20 prezentacji najciekawszych przypadków klinicznych przedstawianych przez młodych specjalistów i specjalizujących się w Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.  
Jesteśmy przekonani, że udział w szkole specjalistów i specjalizujących się w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, pediatrii, medycyny rodzinnej i ginekologii będzie interesujący i pożyteczny oraz przyczyni się do poprawy profilaktyki i leczenia chorób endokrynologicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.  

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
połączonych szkół: VI Szkoły PTEiDD oraz XII Zimowej Szkoły PTEiDD

Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk
Dr hab. med. Maciej Hilczer
Prof. dr hab. med. Andrzej Kędzia